Wyjazd do kina

kinoUczniowski Klub Sportowy „Jasień”  organizuje wyjazd do kina w ferie zimowe 2015.

Termin wyjazdu to środa 18 lutego w godzinach porannych.

Repertuar będzie podany później. Tak jak w latach ubiegłych będziemy chcieli, aby filmy były dobrane w kilka grup wiekowych.

Koszt 

20 zł  (resztę dopłaca Klub) – oferta tylko dla członków klubu. Napoje i jedzenie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Szczegóły wyjazdu oraz harmonogram  będą podane po zapisach.

Ilość miejsce ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń

Zapisy u prowadzących zajęcia

Każdy z uczestników musi posiadać pisemną zgodę rodziców wg poniższego wzoru:

Zgoda – oświadczenie rodziców / opiekunów na udział dziecka w wycieczce

Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

członka UKS „Jasień” w organizowanej przez Klub UKS „Jasień” wycieczki  

jednodniowej , która odbędzie się w dniu  ……………

Celem wycieczki jest: wyjazd do kina – 

Zbiórka o godz. ………….  . miejsce zbiórki Kryta Pływalnia Sucha Beskidzka 

Przewidywany powrót jest w dniu  ………….  około godz. ………….

Jednocześnie oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka pozwala na uczestniczenie w tego typu wycieczce / imprezie. Zobowiązuję się do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze pomiędzy miejscem zbiórki i rozwiązania wycieczki a miejscem zamieszkania oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z udziałem w wycieczce. Jest mi znany harmonogram i regulamin wycieczki/ imprezy.

 

Dziecko bez pisemnej zgody niestety nie pojedzie na wycieczkę – prosimy dopilnowanie tej formalności   !!!

Komentowanie jest wyłączone