Zawody o Puchar Starosty Suskiego

          18 czerwca (czwartek) odbędzie się już kolejna edycja zawodów o  Puchar Starosty Suskiego.  W zawodach może wziąć udział, każdy uczeń/uczennica powiatu suskiego. Wystarczy zjawić się w dniu zawodów o godzinie 9:00 wraz z opiekunem (rodzicem i/lub nauczycielem ze szkoły). 

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w zawodach.

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY /REGULAMIN              

 1. TERMIN ZAWODÓW: 18 czerwca 2015
  • Rozgrzewka –  900
  • Zawody –  godzina 10 00
 2. MIEJSCE ZAWODÓW: Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, 32-400 Sucha Beskidzka, ul. Zielona 1
 3. INORMACJE TECHNICZNE:
  • Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C
  • Pomiar czasu: ręczny
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA: w zawodach prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych ( w tym uczniowie klas 1-3), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu suskiego, tworząc tym samym kategorie wiekowe/medalowe. Każdy uczeń ma prawo do dwóch startów i start w sztafecie.
 2. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
 • Zgłoszenia do zawodów odbywają się na zasadach zawodów międzyszkolnych (karty zgłoszenia potwierdzona przez szkołę)

 

 1. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.
 2. NAGRODY:
  • Pierwsza trójka w każdej kategorii wiekowej (szkoły podst. 1-3, szkoły podstawowe 4-6, gim. ponadgim.) oraz konkurencji otrzymuje medal. Pierwsza szóstka w kategorii szkół podstawowych klasy 1-3 otrzymuje pamiątkowy dyplom. Pierwsza czwórka w kategorii szkół podstawowych kl. 4-6, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymuje dyplom.
  • Puchary Starosty Suskiego oraz dyplomy dla trzech najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych (wybór najlepszej szkoły na zasadach: w każdej konkurencji punktuje uczeń/uczennica/sztafeta zdobywając dla swojej szkoły punkty według schematu:

1 miejsce -12 punktów, 2-10, 3-8,4-6,5-5,6-4,7-3,8 i dalsze 1 pkt

 

 

 

 

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW:

 

 

               Dla szkół podstawowych 1-3

 

Dziewczęta Chłopcy
               Konkurencja                                                                              Konkurencja

 

1 25m  st. dowolnym

25m st. grzbietowym

 

 

 

25m  st. klasycznym

25m  st. dowolnym
2 25m st. grzbietowym 25m st. grzbietowym
                                                           

 

 

                                                           

 

 

3 25m  st. klasycznym 25m  st. klasycznym
Sztafeta 4x25m

 

Dla szkół podstawowych 4-6, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych

Kobiety Mężczyźni
               Konkurencja                                                                              Konkurencja

 

1 50m  st. dowolnym 2 50m  st. dowolnym
3 50m st. grzbietowym 4 50m  st. grzbietowym
                                                              

 

 

5 50m  st. klasycznym 6 50m st. klasycznym
7 50m st. Motylkowym

 

 

8 50m  st. motylkowym
Sztafeta 6x25m

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • Wszyscy opiekunowie zobowiązani są do posiadania zgłoszeń podpisanych przez dyrektora szkoły .
  • Wszyscy startujący zobowiązani są do posiadania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. Za ich posiadanie odpowiedzialny jest opiekun.
  • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatu/regulaminu.
  • W sprawach spornych decyduje organizator zawodów.

 

 

zawody starosta

Komentowanie jest wyłączone