Historia

Klub powstał we wrześniu 2008 z inicjatywy rodziców, najaktywniejszych instruktorów oraz młodzieży korzystającej z Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej, dla której głównie klub został założony. Coraz większa popularyzacja sportów wodnych w naszym mieście, również odegrała znaczącą rolę w zaistnieniu klubu.

Od stycznia 2005, gdy pływalnia została otworzona z każdym dniem popularność sportów wodnych była coraz większa. Odpoczynek w wodzie jest bardzo dobry, a wręcz wskazany dla każdego w każdym wieku, pod warunkiem że jest on bezpieczny. Dlatego właśnie chcemy zachęcać i uczyć dzieci, młodzież i każdego chętnego do pływania, aby wspomniane wcześniej bezpieczeństwo zwiększyć do maksimum.

W przyszłości chcemy również, aby nasi pływacy-wychowankowie reprezentowali nasze miasto na zawodach pływackich w okręgu, makroregionie oraz w kraju. Będziemy również organizować zawody pływackie oraz zgrupowania i obozy.

DSC_0038

 ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO NASZEGO KLUBU!

 

Regulamin Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień”

Regulamin UKS „Jasień” Sucha Beskidzka

 • 1 ZASADY OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień” , oraz prawa i obowiązki jego członków uczestników oraz ich rodziców/opiekunów.

2.Każdy członek /uczestnik może zostać zawodnikiem pod warunkiem spełnienia warunków formalnych (info. o potrzebnych dokumentach u trenera).

3.Każdy uczestnik zajęć nie może mieć przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania pływania. Musi być zdrowy w szczególności wolny od chorób dróg oddechowych, chorób skóry oraz chorób układu nerwowego np.: epilepsji, w przypadku wątpliwości należy zasięgnąć opinii lekarskiej., należy posiadać aktualne badania lekarskie – za ich posiadanie odpowiedzialny jest rodzic/prawny opiekun.

4.Członkowie zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień” mają bezwzględny zakaz spożywania: papierosów, alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek i dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. Obowiązkiem każdego zawodnika Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień” ( uczącego się) jest dbanie o jak najlepsze wyniki w szkole. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 1. Trener ma prawo przenieść zawodnika do innej grupy.. Trener ma prawo zrezygnować z zawodnika w każdym momencie sezonu ze względów dyscyplinarnych.

6.Klub zastrzega sobie prawo do zmiany trenerów w grupach szkoleniowych.

7.Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminów  zajęć (jeśli będzie taka konieczność).

8.Klub zastrzega sobie prawo do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie zgłaszania na zawody sportowe.

9.Rodzice /Opiekunowie szanują decyzje Trenerów, jak również wspierają Klub w podjętych decyzjach.

10.Rodzice /Opiekunowie prawni są zobowiązani do płacenia składek członkowskich. Składki członkowskie są opłacane z góry, do 10 dnia każdego miesiąca. Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia zawodnika na trening w związku z nieopłaconymi składkami.

11.W przypadku rezygnacji z członkostwa w Klubie Sportowym Raszyn, Rodzice /Opiekunowie zobowiązani są poinformować o rezygnacji Trenera.

12.Rodzice /Opiekunowie prawni wyrażają zgodę, aby w trakcie treningów lub zawodów były wykonywane zdjęcia ich uczestnikom oraz wyrażają zgodę na rozpowszechnianie wizerunku dziecka utrwalonego na zdjęciu /zdjęciach w ramach strony internetowej, portali, serwisów oraz materiałów marketingowych związanych z działaniami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień”.

13.Rodzice /Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane przez uczestnika w wyniku nieprzestrzegania obowiązujących regulaminów obiektów treningowych.

 1. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na  zawody jako reprezentant Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień”, zobowiązuje się być obecnym na zawodach i godnie go reprezentować na zawodach sportowych jak i poza nim.

 

15.Rodzice /Opiekunowie akceptują zasady obowiązujące w Klubie. Zasady obowiązują przez cały okres szkolenia Zawodnika w Klubie.

16. W sprawach spornych decyduje Trener.

 

 • 2 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień”
 1. Godnie reprezentować barwy Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień” na treningu, zawodach jak i w życiu codziennym.
 2. Szanować kolegów z zespołu, pracowników klubu, sędziów i rywali.
 3. Dbać o porządek, po zajęciach sportowych nie zostawiać po sobie żadnych śmieci: puste butelki, puszki, odpady po owocach itp.
 4. Wykonywać polecenia trenera.
 5. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 6. Dbać o sprzęt treningowy.
 7. Zawodnik, który chce wziąć udział w zawodach informuje trenera o chęci uczestnictwa.
 8. Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z
  opłacania składki członkowskiej.

 

Komentowanie jest wyłączone