Zawody o Puchar Starosty

  images

REGULAMIN              

V  ZAWODÓW PŁYWACKICH

O PUCHAR STAROSTY SUSKIEGO

Sucha Beskidzka  21/06/2016

14529690-pływak,-rysunek-konwertowane-ręka  powiat_suski logo-jasien

TERMIN ZAWODÓW: 21 czerwca 2016 (wtorek)

  • Rozgrzewka –  900
  • Zawody –  godzina 10 00
 1. MIEJSCE ZAWODÓW: Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej, 32-400 Sucha Beskidzka, ul. Zielona 1
 2. INORMACJE TECHNICZNE:
  • Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C
  • Pomiar czasu: ręczny
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami FINA.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA: w zawodach prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych ( w tym uczniowie klas 1-3), gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z powiatu suskiego, tworząc tym samym kategorie wiekowe/medalowe. Każdy uczeń ma prawo do dwóch startów.
 2. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
 • Zgłoszenia do zawodów odbywają się na zasadach zawodów międzyszkolnych (karty zgłoszenia potwierdzona przez szkołę w systemie srs.szs.pl). W zgłoszeniu należy podać, w jakim stylu wystartuje dany uczeń.

 

 1. REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.
 2. NAGRODY:

 

 1. PROGRAM ZAWODÓW:

                Dla szkół podstawowych 1-3

 

Dziewczęta Chłopcy
               Konkurencja                                                                              Konkurencja
1 25m  st. dowolnym
2 25m st. grzbietowym
3 25m  st. klasycznym
4 25m st. motylkowy

 

Dla szkół podstawowych 4-6, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych

Kobiety Mężczyźni
               Konkurencja                                                                              Konkurencja
1 50m  st. dowolnym 2 50m  st. dowolnym
3 50m st. grzbietowym 4 50m  st. grzbietowym
                                                 
5 50m  st. klasycznym 6 50m st. klasycznym
7 50m st. motylkowym 8 50m  st. motylkowym

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  • Wszyscy opiekunowie zobowiązani są do posiadania zgłoszeń podpisanych przez dyrektora szkoły .
  • Wszyscy startujący zobowiązani są do posiadania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. Za ich posiadanie odpowiedzialny jest opiekun.
  • zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego komunikatu/regulaminu.
  • W sprawach spornych decyduje organizator zawodów.

 

 

Komentowanie jest wyłączone